When Armstrong hit the sun II 阿姆斯撞太陽

 

costume tech II 服裝技術

 

2015.04.05

Taipei Theatre II 臺北市親子劇場

 

choreographer II 編舞  曾大佑

costume design II 服裝設計 曾大佑